Het onmetelijke van je hand 2009

het onmetelijke van je handvult het venster van de hemel huid,aan je vingers spiegelen druppelsvan wat we weten,wat we weten is niet alleen,zoals de lippen letter van de dageraaddie met zijn klank van de eerste gongslag komt,die weet te luisteren naar de waaier van...

Nog eens… 2009

Henk vlug is de vlinder deze hink stap sprong woorden kijk eens…! is het wel communicatie ? het is een ruiken…,een tasten aan denken boos ben je, denk ik, als ik niet precies benterechtmaar,vergeef me, dat ik er toch (nog een keer) op terug kom….( grote gedachten...

Wie zingt 2008

Ieder spoor hier is haar,een uitval naar een laatste klank,maar de wind kosmischom de berg haar hoofd,geeft haar nog steeds een stemdie mij kiest. Van het binnen en het buiten zingt ze,en alles geschied nog eens ensteeds opnieuw door die eerste liefde. We gaan er alle...

Mirza 30 06 2008

MIRZA 30 06 2008 Oorlozeneen nacht lang alvragen zich af:waarom zwijgt het ideale nu,steen der mogelijkheden.Nauwkeurig bekeken hebben zijhun eigen sprekeninstinctief doorzien. De beschaving heeft nog steeds geen weetvan die ene schreeuw,wel een stil vermoeden . Boven...