Henk

vlug is de vlinder

deze hink stap sprong woorden

kijk eens…!

is het wel communicatie ?

het is een ruiken…,
een tasten aan denken

boos ben je, denk ik, als ik niet precies ben
terecht
maar,
vergeef me, dat ik er toch (nog een keer) op terug kom….
( grote gedachten blijven mij verleiden
evenals kleine .)

‘terwijl alles overal is’

hoe waar

‘verbondenzijn IS bestaan ‘
of
zijn is
ik-en jij-zijn
en
ik groet u-zijn
en verschillend-zijn
en o
precies zijn

zodat niets uitgesloten kan worden…

vreemd eigenlijk dat religare – verbinden betekent
en tegelijk andersdenkende zou uitsluiten…..

(wat is toch die uitsluitingsideologie… ??????
zou die Joodse politiek daar in het middenoosten ook met
dat ethische denken van Levinas te maken hebben ….of….)

ik ga op zoek…en deel hier met je
fragmenten van mijn zoeken…:

maar het valt niet mee het geweld van het woord “de Ander” te begrijpen
(dat zich lijkt te verzetten tegen de wederkerigheid tussen het ik en het jij )

Zoals ik het nu bestudeerd heb is
de Ander het doorbreken van de belang-stelling voor wie interessant is voor mij.
Levinas zegt: de Ander als Ander is de niet-interessante bij uitstek, iemand bij wie ik geen belang heb,
iemand die mij over mijn belangen heen tilt.

Zou het geweld van de Ander er in liggen
dat ik moet kiezen voor het ethische – het antwoord- de verantwoording – het Goede
omdat ik anders zogenaamd zou kiezen voor het Kwaad…
(dat is waarschijnlijk de uitsluitingsideologie)

ik studeer verder

Op de vraag: Waarom kan hij (de Ander) niet op gelijke hoogte staan?
(De Ander staat zowel boven( God) als beneden(degene die ik kan vermoorden) mij, volgens Levinas)

Op deze vraag geeft Levinas het antwoordt: omdat ik geschapen ben en ” geschapen zijn” wil zeggen:
” georienteerd zijn ” – wat op zijn beurt wil zeggen: met de Ander verbonden (noué) zijn
en aan hem gewijd (voué, toegewijd) nog vóór ik met mezelfverbonden ben of aan mezelf gewijd.
Ik ben voor alles, mijn broeders hoeder.
Dit betekent : met de Ander verbonden in een verantwoordelijkheid die niet past in de zijnsorde-
the struggle for life- maar over het zijn heen gaat.
Dit epekeina tes ousias ( boven het zijnde uit ) waarmee Plato de idee van het Goede karakteriseerde….

of is het geweld
dat die Ander niet weet, dat ie zelf ook verschilt van zichzelf , dat dat Andere niet eens samenvalt met zijn eigen eigenschappen, zijn individu zijn.

En Rudy Visker schrijft: het valt niet uit te sluiten dat het verschil tussen mij en de Ander komt te staan.
en…een samenleving is geen liefdesrelatie….

nu Henk, ik geloof, ik ben iets verder……

ik begrijp NU dat we ernstig genomen willen worden niet als Ander zonder meer ,”zonder culturele tooi”
zoals Levinas het zou willen,
maar als iemand die met iets zit wat hem doet verschillen.
We willen in ons verschil erkent worden.

.
VISKER: ” EEN DIALOOG ZOU EEN MONUMENT KUNNEN ZIJN, ALS MEN HET OPVAT
ALS EEN GEBEUREN EN EEN PLAATS WAAR MEN ELKAAR TOELAAT ZIJN VERSCHIL TER SPRAKE TE BRENGEN”

Ook van mij Henk, veel liefs , jan Peter