MIRZA 30 06 2008

Oorlozen
een nacht lang al
vragen zich af:
waarom zwijgt het ideale nu,
steen der mogelijkheden.
Nauwkeurig bekeken hebben zij
hun eigen spreken
instinctief doorzien.

De beschaving heeft nog steeds geen weet
van die ene schreeuw,
wel een stil vermoeden .

Boven soms biedt een oor zich aan,
om even
ondanks de echo van alles
iets anders te horen
dan wat is gezegd en geschreven